Mực nước sông Mê Kông xuống thấp nhất trong 100 năm qua

Năm 2019, mực nước sông Mê Kông tại Nakhon Phanom, một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Thái Lan giáp với Lào, đã xuống mức thấp nhất trong gần 100 năm qua.

Trong lúc tình trạng khô hạn vẫn tiếp diễn, mực nước sông Mê Kông giảm khoảng 10-20cm mỗi ngày. Có thời điểm, mực nước chỉ vào khoảng 1,5m, thấp hơn điểm tràn nước trên bờ khoảng 11m. Mực nước sông xuống thấp đã làm lộ phiến đá to có khắc dấu chân Đức Phật ở giữa lòng sông tại làng Woen Phra Bat thuộc huyện Tha Uthen.

Điều này đã gây khó khăn cho những người làm nghề đánh cá ven sông.

Hotline 0943843666 Xem bản đồ