Hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ

Ngày 18/6, tại TP. Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Diễn đàn lần này tập trung bàn về 3 vấn đề quan trọng: Đánh giá thẳng thắn những việc đã làm được, chưa làm được và những khó khăn, vướng mắc; Xác định được các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trọng điểm trong thời gian tới; Tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong hành động của các cấp, các ngành, địa phương và người dân.

Hotline 0943843666 Xem bản đồ