Core values ​​and motto of action

Giá trị cốt lõi và phương châm hành động

Tạo ra một cộng đồng doanh nghiệp đều phát triển bền vững. You need to understand concerning casino free spins. Chúng tôi hành động với Slogan: VALUE ADDED PRODUCTS”  làm gia tăng giá trị sản phẩm cho khách hàng

our Business philosophy

Triết lý kinh doanh

Hoàng Trường xây dựng mối quan hệ hợp tác, cùng phát triển với nhà cung cấp, khách hàng, các tổ chức, cá nhân dựa trên nền tảng văn hoá với phương châm:

Hợp tác:

Mục tiêu cốt lõi củaHoàng Trường là hành động với trách nhiệm cao, sáng tạo, đổi mới để tạo ra các sản phẩm có chất lượng, đẹp và thân thiện môi trường nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

Cùng phát triển

Tất cả cán bộ công nhân viên của Hoàng Trường đều nhận thức rõ hành động là để khảng định vị thế của mình và tạo cho khách hàng cùng phát triển từ việc tạo ra sản phẩm gia tăng giá trị đem lại hiệu quả cao cho khách hàng.

our mission

Sứ mệnh

Bằng cam kết của mình Hoàng Trường xác định sứ mệnh “GIA TĂNG GIÁ TRỊ” là mục tiêu, động lực của tất cả cán bộ công nhân viên bằng sự nỗ lực, sáng tạo, không ngừng đổi mới đưa sản phẩm có giá trị của Hoàng Trường đến với khách hàng với sự tin tưởng và hài lòng

Tầm nhìn

Trong nền sản xuất xã hội luôn tồn tại tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng. Hoàng Trường đã chọn sản xuất ra tư liệu sản xuất là nền tảng cơ bản của xã hội và sản phẩm có thể tái tạo, sản phẩm không ngừng gia tăng giá trị nhờ những nỗ lực và sự sáng tạo của con người.

Giá trị cốt lõi

  • Xây dựng văn hóa Hoàng Trường là mục tiêu hoạt động.
  • Con người có kỷ luật và trí tuệ là nhân tố quyết định sự lớn mạnh và phát triển bền vững.
  • Hành động sáng tạo để gia tăng giá trị là chìa khóa của sự thành công.
  • Hợp tác, chia sẻ cơ hội và gia tăng giá trị luôn đồng hành với khách hàng và các thành viên.
  • Xây dựng hệ thống quản lý chuyên nghiệp và không ngừng đổi mới để luôn phù hợp với yêu cầu phát triển.

Featured

Lợi thế của công ty

management

Cơ cấu tổ chức, quản lý

Công ty TNHH thương mại Hoàng Trường thuộc loại hình công ty TNHH một thành viên, được tổ chức và quản lý theo cơ cấu giám đốc công ty. Cơ quan quyết định cao nhất của Công ty là chủ sở hữu chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý hoạt động của Công ty;

Sundar Pichai
CEO / Tổng giám đốc điều hành

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Sundar Pichai
CEO / Tổng giám đốc điều hành

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Sundar Pichai
CEO / Tổng giám đốc điều hành

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Sundar Pichai
CEO / Tổng giám đốc điều hành

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

become a customer

Trở thành đối tác với chúng tôi

Chúng tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực của toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty TNHH thương mại Hoàng Trường, sự quan tâm ủng hộ, xây dựng, hợp tác của khách hàng và các tổ chức. Chúng tôi sẽ xây dựng thành công chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng của công ty để thỏa mãn các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, của các tổ chức và cán bộ công nhân viên.

Gọi ngay: 0943 843 666