Công ty TNHH Thương Mại Hoàng Trường thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển, lưu trữ, xử lý và tiêu hủy tất cả các chất thải nguy hại phát sinh của tất cả các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và sinh hoạt…

0943843666

Quá trình thu gom và vận chuyển chất thải

Sau khi nhận được yêu cầu thu gom, vận chuyển chất thải của khách hàng (chủ nguồn thải), nhân viên và phương tiện vận chuyển của Hoàng Trường sẽ đến địa điểm của khách hàng để nhận chất thải. Tại đây, những nhân viên của Hoàng Trường sẽ kiểm tra xem hiện trạng đóng gói, dán nhãn, và lưu chất thải đúng theo quy định.

Tuy thuộc vào thành phần, những tính chất và những đặc tính mà những chất thải sẽ được lưu giữ, chứa trong các thiết bị khác nhau để vận chuyển an toàn, nhằm tránh tình trạng rơi vãi, rò rỉ chất thải.

Đối với các loại chất thải rắn

(như bao tay dính dầu nhớt, hóa chất, dung môi, bao bì, các chất thải dạng bôt….) sẽ được chứa trong bao PE, bao vải hoặc thùng chứa.

Đối với các loại dầu nhớt, dung môi, hóa chất

sẽ được chứa trong những thùng chứa bằng nhựa hoặc bằng sắt.

Đối với các loại nước thải, bùn thải lỏng

sẽ được chứa trong những bể chứa và được vận chuyển bằng xe bồn.

Quy trình lưu giữ chất thải

Sau khi kiểm tra và xác định chất thải đã được phân loại và lưu chứa đúng như quy định, hai bên sẽ tiến hành cân đo xác định số lượng và bốc dỡ lên vận chuyển. Đồng thời khách hàng (chủ nguồn thải) lập chứng từ CTNH theo như mẫu quy định của Bộ TN&MT.

Khi việc bốc dỡ đã hoàn tất, nhân viên phụ trách sẽ kiểm tra lại để đảm bảo việc sắp xếp chất thải trên phương tiện đúng như quy định về an toàn trước khi xe vận chuyển chất thải về nhà máy của Hoàng Trường theo đúng như lộ trình.

Chất thải sau khi được vận chuyển về nhà máy sẽ được kiểm tra, bốc dỡ xuống phương tiện vận chuyển theo đúng như quy định lưu giữ chất thải.

Quy trình lưu chứa chất thải

Xe vận chuyển chất thải khi đến nhà máy sẽ được kiểm tra để đảm bảo trong suốt quá trình vận chuyển không có tình trạng xáo trộn giữa các loại chất thải.

Nếu như chất thải không bị xáo trộn, tổ phân loại sẽ tiền hình đối chiếu với chứng từng quản lý CTNH để xác định loại chất  thải và tiến hành bốc dỡ xuống phương tiện. Còn  nếu như chất thải đã bị xáo trộn, tổ phân loại sẽ tiến hành phân loại sơ bộ dựa trên chứng từ quản lý CTNH ngay khi bốc dỡ chất thải xuống xe và giao cho tổ cân tiến hành xác định số lượng.

Sau khi đã có số liệu sơ bộ, tổ phân loại sẽ tiến hành phân loại chi tiết và đóng gói chất thải theo đúng với quy cách của Hoàng Trường để cho việc thuận tiện xử lý. Chất thải sẽ được phân loại theo nhóm tương ứng với phương án xử lý của từng chất thải: nhóm xử lý đôt, xử lý hóa rắn, xử lý tái chế…

Sau khi đã phân loại xong, chất thải sẽ được nhập và lưu vào kho theo đúng khu vực đã được quy định để chờ xuất kho tiến hành xử lý theo đúng như phương án xử lý đã đưa ra.

become a customer

Hotline tư vấn khách hàng

Quý Doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn hoặc sử dụng các dịch vụ về chất thải nguy hại của Công ty TNHH Thương mại Hoàng Trường, vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc gửi câu hỏi về hauhoang.th@gmail.com, khung hỗ trợ trực tuyến phía dưới website để được tư vấn giải pháp phù hợp. 

Gọi ngay: 0943843666

When you shop online for write my own essay economical, expect to encounter a few sites offering custom written essays for affordable prices. However, it’s important to note that not all of the sites asserting cheap essay aid are created equal, leading to questions as to https://nerdsmagazine.com/top-5-softwares-to-use-for-educational-purposes/ whether or not such services are worth their while. To be able to discern which websites offer affordable essay help, it is going to be best to utilize a website http://www.followingthenerd.com/comics/benefits-of-implementing-comics-in-our-education-systems/ with both an easy-to-use interface and one that is capable of supplying an extensive variety of custom essay writing https://coinpedia.org/guest-post/benefits-and-challenges-investing-new-cryptocurrencies/ services. Here are some tips on How Best to find the very best write my essay cheap website: